Module Arm_env

val spsr : Bap.Std.var

spsr Saved Processor Status Register

val cpsr : Bap.Std.var

cpsr Current Processor Status Register

val nf : Bap.Std.var

nf Negative Flag

val zf : Bap.Std.var

zf Zero Flag

val cf : Bap.Std.var

cf Carry Flag

val vf : Bap.Std.var

vf oVerfrlow Flag

val qf : Bap.Std.var

qf underflow (saturation) Flag

val ge : Bap.Std.var array

ge array of general registers

val itstate : Bap.Std.var

itstate ITSTATE register

val lr : Bap.Std.var

lr Link Register

val pc : Bap.Std.var

pc Program Counter

val sp : Bap.Std.var

sp Stack Pointer

val r0 : Bap.Std.var

general purpose register

val r1 : Bap.Std.var

general purpose register

val r2 : Bap.Std.var

general purpose register

val r3 : Bap.Std.var

general purpose register

val r4 : Bap.Std.var

general purpose register

val r5 : Bap.Std.var

general purpose register

val r6 : Bap.Std.var

general purpose register

val r7 : Bap.Std.var

general purpose register

val r8 : Bap.Std.var

general purpose register

val r9 : Bap.Std.var

general purpose register

val r10 : Bap.Std.var

general purpose register

val r11 : Bap.Std.var

general purpose register

val r12 : Bap.Std.var

general purpose register

val of_reg : Arm_types.reg -> Bap.Std.var

of_reg arm_reg lifts arm register into BIL variable

val new_var : string -> Bap.Std.var

new_var name creates a freshly new variable prefixed with name

val mem : Bap.Std.var

mem BIL variable that denotes the system memory.